địa chỉ công ty

Công ty TNHH OdiSri Việt Nam
Lô 1G1, Đường CN6 & CN9
Khu Công Nghiệp Tân Bình
Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương, 820000 Việt Nam

 

info@odisri.vn
+84 274 399 0299

Liên hệ

Please wait...