HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI

HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI

OdiSri là Doanh nghiệp Chế xuất (EPE) với 100% vốn sở hữu nước ngoài. Chúng tôi hoạt động tương tự như công ty thuộc Khu vực Thương mại Tự do. Theo Điều 3 của Nghị định số 114/2015/NĐ-CP, các công ty làm việc với Doanh nghiệp Chế Xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. Luật xuất nhập khẩu đã ban hành áp dụng cho tất cả việc bán hàng từ nội địa Việt Nam cho Doanh nghiệp Chế Xuất.

LỢI THẾ

Công ty TNHH OdiSri Việt Nam là công ty con của TẬP ĐOÀN ODIXIA, MỸ. Chúng tôi là một chi nhánh sản xuất của thương hiệu OdiSri toàn cầu. Chúng tôi xử lý các công việc sản xuất thuộc dạng phức tạp nhất và yêu cầu khắt khe nhất của OdiSri, vai trò của chúng tôi trong tập đoàn OdiSri ngày một nâng cao. Làm việc với chúng tôi có nghĩa là:

  • Tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với một tập đoàn đang phát triển mạnh
  • Làm quen với quy trình kinh doanh với một Doanh nghiệp Chế xuất
  • Có thêm danh sách khách hàng là một tập đoàn đa quốc gia trong hồ sơ năng lực
  • Các lợi ích đặc biệt dành cho các nhà cung cấp được chọn
  • Thanh toán nhanh chóng và đáng tin cậy
  • Tiềm năng mở rộng quan hệ với các chi nhánh quốc tế và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi
  • Đánh giá cao cho chất lượng và dịch vụ

LĨNH VỰC HỢP TÁC