Bắt đầu hành trình cùng OdiSri tại đây

jobs found

Thợ phụ – Tổ phôi gỗ

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:555, Tháng Ba 28, 2019

Thợ mộc

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:552, Tháng Ba 20, 2019

Thợ bảo trì máy

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:535, Tháng Ba 2, 2019

Thợ sơn hoàn thiện

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:533, Tháng Ba 2, 2019

Thợ hàn

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:516, Tháng Hai 26, 2019

Thợ lắp ráp cơ khí

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:515, Tháng Hai 26, 2019

Thợ phụ – Tổ máy CNC

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:514, Tháng Hai 26, 2019

Thợ vận hành máy cưa – Tổ Phôi gỗ

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:513, Tháng Hai 26, 2019

Thợ vận hành máy – Tổ Phôi gỗ

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:512, Tháng Hai 26, 2019

Thợ vận hành máy – Tổ máy CNC

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:510, Tháng Hai 26, 2019

Lập trình CNC

Sản xuất & Kỹ thuật
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:503, Tháng Hai 26, 2019

Nhân viên thiết kế CAD

Thiết kế, Công nghệ & Phần mềm
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:501, Tháng Hai 26, 2019

Phiên dịch tiếng Anh

Hành chính & Nhân sự
KCN Tân Bình, Bình Dương, VIỆT NAM
Công ty TNHH OdiSri VIỆT NAM
Job ID:496, Tháng Hai 25, 2019